Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah
    [Surat Keputusan]
 
   Surat Keputusan DPD. Nomor 23/DPD RI/III/2014-2015 Tanggal 17 April 2015, tentang Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 23/DPD RI/III/2014-2015 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. - Jakarta, 2015.
 

LL DPD 2015 : 25 hlm

  Minyak; Gas Bumi
  SK DPD RI DPD RI