Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah
    [Surat Keputusan]
 
   Surat Keputusan DPD. Nomor 04/DPD RI/I/2016-2017 Tanggal 20 September 2016 , tentang Keputusan DPD RI Nomor: 04/DPD RI/I/2016-2017 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN TA 2017. - Jakarta, 2016.
 

LL DPD 2016 :15 hlm

  APBN 2017
  SK DPD RI DPD RI