Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah
    [Surat Keputusan]
 
   Surat Keputusan DPD. Nomor 01/DPD RI/I/2016-2017 Tanggal 2 September 2016 , tentang Keputusan DPD RI Nomor: 01/DPD RI/I/2016-2017 tentang Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Anggota BPK RI Periode 2016-2021. - Jakarta, 2016.
 

LL DPD 2016 : 10 hlm

  Pemilihan Anggota BPK 2016-2021
  SK DPD RI DPD RI