Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah
    [Surat Keputusan]
 
   Surat Keputusan DPD. Nomor 6/DPD RI/IV/2017-2018 Tanggal 23 April 2018, tentang Keputusan DPD RI Nomor 6/DPD RI/IV/2017-2018 tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Kebidanan . - Jakarta, 2018.
 

LL DPD 2018 : 17 HLM

  Kebidanan
  SK DPD DPD