Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah
    [Surat Keputusan]
 
   Surat Keputusan DPD. Nomor 30/DPD RI/II/2016-2017 Tanggal 20 Desember 2016, tentang KEPUTUSAN DPD RI NO.30/DPD RI/II/2016-2017 TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN. - Jakarta, 2016.
 

LL DPD 2016 : 22 hlm

  Jalan
  SK DPD DPD