Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah
    [Surat Keputusan]
 
   Surat Keputusan DPD. Nomor 58/DPD RI/V/2015-2016 Tanggal 22 Juli 2016, tentang KEPUTUSAN DPD RI NO. 60/DPD RI/V/2015-2016 TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI. - Jakarta, 2016.
 

LL DPD 2016 : 24 hlm

  Panas Bumi
  SK DPD RI DPD RI