PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL SERTA DANA TRANSFER DAERAH DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
2015
SK DPD NO. 72/DPD RI/IV/2013-2014, : 3 HLM
KEPUTUSAN DPD RI Tentang PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL SERTA DANA TRANSFER DAERAH DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK :
  • APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Selain itu, Pemerintah telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai kerangka awal penyusunan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan nota keuangan.  Pertimbangan atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer daerah dalam Rancangan Undang-Undang APBN disampaikan oleh DPD RI kepada DPR RI sejalan dengan pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI dengan Pemerintah


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 22C, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2), UU RI No. 27 Tahun 2009, Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012, dan Keputusan DPD RI No.25/DPD/2007


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 8 Juli 2014